A
 Her på min hjemmeside, kan du finde oplysninger om akupunktur og hvad det kan anvendes til.
Under fanen kontakt kan du skrive til mig ang. spørgsmål.,,,

 Under fanen kost og slankekonsulent, finder du min hjemmeside  kostvejledning og Coaching .

Akupunktur er rigtig god støtte til at man kan nå sine mål gennem et vægttab.
 
Med nåle kan man hjælpe kroppen til bedre at kunne omsætte føde/ forbedre ens fordøjelse  - samt til at skabe mere balance i sin krop, så der opstår en ro som kroppen har brug for at kunne nå sine mål gennem et vægttab. 
 
Psykologi  er omdrejningspunktet ved et vægttab , hvad man tænker om sig selv og om man kan mærke sin krop.  Nålene kan være med til at du bliver mere opmærksom på din krop og hvad der sker i dig.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hos mennesket står:
Yin står for det feminime,, står for det man kan se - føle og mærke.. eks. blod.. yin er det nærende i vores krop også kaldet vores grund essens,
 
Yang står for det maskuline: er det mest luftige vi har i vores krop.. yang er kroppen energi også kaldet QI
 
Når der opstår ubalance i kroppen.-..
  1. kan det ske ved at kroppens YIn ikke bliver næret nok, Ernæring kommer til yin fra vores kost - vores livstil - vores søvn,,
  2. Det kan ske ved at kroppen ikke har energi nok - kroppen får energi fra motion - livsstil/sund psyke -  kost - søvn

Når der er lavet en diagnose - hvor jeg har fundet ud af havd der er i ubalance  - vil man få nåle i de punkter som kan hjælpe

Pas godt på dig selv - prøv akupunktur

  1.  klasisk kinisisk akupunktur - hvor man  igennem en samtale med  finder ud af hvilke ubalancer du har og derved laver en diagnose ud fra kinesisk medicin.....Du vil så modtage en specifik akupunktur behandling som retter dine ubalancer - du vil få sat nåle i de akupunktur punkter, som vil afhjælpe dine ubalancer. ....

 eks: Stress - søvnproblemer - smerter forskellige steder i kroppen (eks  akutte smerter som ondt i skuldre - i knæ/ eller kroniske smerter)   - angst - hovedpine - astma - forhøjet BT.

 knæ       hånd
I kinesisk taler vi om ubalancer og det svare til symptomer og sygdomme.
 

 varme lamper er gode - da kroppen kan blive for kold og har brug for at blive tilført varme/energi

medianer

.

På Kroppens overflade findes der 12 par medianer - og 8 dybere liggende medianer. I medianerne løber der energi / QI - som får vores krop til at fungerer.  Man kan lidt sidestille medianer med nervebaner. I nervebaner er der også en elektrisk strøm ( energi) som sender impulser til kroppen.                                            Det er på disse medianer - at der findes akupunktur punkter som kan stimuleres/ påvirkes ved ubalancer.

  

HVAD BETYDER YIN OG YANG OG HVORFOR ER DET VIGTIG AT DE ER EN DEL AF HINANDEN :

Ubalancer , som er sygdomme eller symptomer  behandles med nåle - se nederst på siden.
 
 
  Yin og YANG som en helhed  
 
  Yin/ Yang centrum af fem element
 
Yin og Yang symbol splittet = død    
 
 YIN OG YANG
 
 yin og yang, principper i kinesisk kosmologi og filosofi. De repræsenterer det mørke og det lyse, nat og dag, kvinde og mand. Oprindelig angav yin en nordlig bakkeskråning, hvor solen ikke skinner, mens yang er sydsiden. Yin og Yang som filosofiske begreber kendes fra slutningen af 400-t. f.Kr. i tekster som Yi Jing og Dao De Jing. Begreberne repræsenterer ikke en egentlig dualisme; der er tale om antagonistiske, men komplementære principper, som hver især indeholder kimen af sin modsætning som illustreret i 'Diagrammet af den Yderste Pol' (Taiji tu). Alt i verden anskues som en vekselvirkning mellem yin og yang. Som klassifikationsprincipper er yin og yang ikke nødvendigvis absolutte størrelser; hvad der er yin i en given sammenhæng, kan være yang i en anden; fx i forholdet far-søn er faderen yang og sønnen yin, mens sønnen i et bror-søster-forhold er yang.